Fundusze europejskie

DIESEL SERVICE MARTA RAK realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Zwiększenie konkurencyjności firmy Diesel Service Marta Rak poprzez zakup innowacyjnych urządzeń"

W ramach projektu firma zakupi:

  1. Stół probierczy do badania wtryskiwaczy wraz z oprzyrządowaniem.
  2. Tester do wtryskiwaczy.
  3. Urządzenie do regeneracji filtrów cząstek stałych.

Efektem realizacji projektu będą nowe usługi świadczone przez firmę takie jak badanie i testowanie wtryskiwaczy oraz regeneracja filtrów cząstek stałych.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie zatrudnienie o 3,1 etatu.

Wartość projektu: 763 488,06 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 403 469,30 zł

Fundusze europejskie Fundusze europejskie