Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Oferujemy Państwu usługi przeglądów rejestracyjnych pojazdów wszystkich typów do i powyżej 3,5 tony, w tym:
  • badania okresowe samochodów osobowych i ciężarowych
  • badania kontrolne po odebraniu dokumentów przez organy kontroli
  • pierwsze badania techniczne po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy
  • badania pojazdów zasilanych gazem LPG
  • badania techniczne motorowerów, motocykli oraz ciągników rolniczych
  • badania dodatkowe pojazdów przystosowanych do nauki jazdy "L" oraz "TAXI"
  • badania techniczne autobusów, przyczep i naczep
  • badania pojazdów przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR
  • wykonanie tabliczek zastępczych oraz nabicie numeru zastępczego po skierowaniu przez właściwy organ
  • badania zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

Zrób przegląd, a otrzymasz płyn do spryskiwaczy GRATIS!

OSKP
OSKP
OSKP
OSKP
OSKP
OSKP