Pompy wtryskowe

Kompleksowa naprawa pomp CP1, CP1H, CP2, CP3, CP3H oraz CP4 obejmuje:
 • sprawdzenie parametrów pompy w stanowisku probierczym przed naprawą
 • ocenę uzyskanych wyników przeprowadzonego testu i ustalenie przyczyn niesprawności, jak na przykład brak wydatku, brak maksymalnego ciśnienia lub niewłaściwa jego regulacja
 • wstępne mycie i demontaż podzespołów na części składowe
 • dokładne mycie rozłożonych części w myjce ultradźwiękowej
 • weryfikację części oraz analizę przyczyn uszkodzeń
 • montaż z zastąpieniem części niesprawnych oryginalnymi nowymi częściami firmy Bosch
 • test końcowy po naprawie na stanowisku probierczym
 • wydruk wyniku testu jako załącznik do zlecenia
Kompleksowa naprawa pomp VP29/30 oraz VP44 obejmuje:
 • wstępne mycie i demontaż podzespołu na części składowe
 • dokładne mycie rozłożonych części
 • weryfikację części oraz analizę uszkodzeń
 • montaż z zastąpieniem części niesprawnych oryginalnymi nowymi częściami firmy Bosch
 • kalibrację pompy na stanowisku EPS w celu wyznaczenia charakterystyk dawkowania
 • programowanie pompy po kalibracji – wgranie wyznaczonych charakterystyk dawkowania
 • wydruk wyniku kalibracji jako załącznik do zlecenia
 • ustawienie początku tłoczenia na pompie

Demontaż pompy VP