Serwis klimatyzacji i ozonowanie (odgrzybianie)

Bosch ACS 663

We współczesnym świecie klimatyzacja stała się standardowym wyposażeniem w zdecydowanej większości samochodów.

Prawidłowa eksploatacja układu klimatyzacji wymaga, aby przynajmniej raz w roku poddać go okresowemu przeglądowi, sprawdzić ilość czynnika, uzupełnić olej oraz sprawdzić szczelność.

Przyczyną tego, że klimatyzacja słabo chłodzi może być ubytek czynnika chłodzącego wypełniającego układ.

W wyniku drobnych nieszczelności ubywa go około 10% rocznie.

Dzięki sprawnej klimatyzacji nie tylko przyjemnie nam się podróżuje w upalne dni, ale przyspiesza ona również odparowywanie szyb co jest przydatne w porach jesienno-zimowych.

Regularne serwisowanie układu, uzupełnianie czynnika, zapobiegnie również usterkom w układzie np. zatarciu się kompresora, ponieważ razem z czynnikiem rozprowadzany jest olej smarujący komponenty w układzie.

Nasza firma obsługuje klimatyzacje zarówno z czynnikiem R-134a jak i z czynnikiem R-1234yf.

Posiadamy urządzenia firmy Boschu typu ACS 611 i ACS 663 z analizatorem czynnika.

Czynnik R-134a zalicza się do tzw. F-gazów, czyli substancji zawierających cząstki fluoru, charakteryzuje się on wysokim stopniem współczynnika GPW, który określa wpływ danego gazu na globalne ocieplenie.

W związku z tym, że nie da się całkowicie wyeliminować wycieku tego gazu do środowiska, samochody uważane są za jeden z głównych czynników sprzyjających uszkodzeniu warstwy ozonowej i ociepleniu klimatu.

Dlatego też Unia Europejska zdecydowała o stopniowym wycofaniu czynnika R-134a z użycia (całkowicie od 1 stycznia 2017 roku) i zastąpieniu go czynnikiem R-1234yf.

Nowy czynnik posiada niski współczynnik GPW, jednak jego wadami jest to, że jest on łatwopalny i wybuchowy, a podczas jego spalania wydziela się fluorowodór, który w połączeniu z wodą tworzy trujący kwas fluorowodorowy oraz oczywiście jego cena przewyższająca kilkukrotnie cenę czynnika R-134a.

Dość często zdarzają się przypadki napełniania układów na nowy czynnik czynnikiem "starym" (R134a).

Zmieszanie obu czynników tworzy substancję nie nadającą się do użycia w układzie klimatyzacji i zmusza do bezpiecznego zutylizowania powstałej mieszaniny.

W związku z tym, że koszt czynników jest wysoki, straty wynikające z ich zmieszania są znaczące dla każdego warsztatu.

Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest wyposażenie warsztatu w analizator czynnika i kontrola zawartości układu klimatyzacji każdego serwisowanego pojazdu.

Urządzenie ACS 663, na którym pracujemy posiada analizator czynnika wypełniającego układ.

Ze względu na kwestie środowiskowe, a także bezpieczeństwa obsługa układów klimatyzacji w warsztatach samochodowych wymaga posiadania przez mechaników konkretnych kompetencji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, które określa Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 881).

W naszym Serwisie mechanicy oczywiście takie kompetencje posiadają czego dowodem są zaświadczenia wydawane przez odpowiednie instytucje.

Ozonowanie - Zadbaj o zdrowie swoje i Twoich najbliższych!

Klimatyzacja samochodowa
Zadzwoń lub napisz do nas w celu poznania kosztów i umówienia się na wizytę.

Układ klimatyzacji jest też często siedliskiem grzybów i bakterii, co może powodować nieprzyjemny zapach wewnątrz pojazdu oraz działać negatywnie na nasze zdrowie.

Dlatego warto przynajmniej raz w roku wykonać ozonowanie (odgrzybianie) układu.

Ozonowanie to sposób przeprowadzenia dezynfekcji bez użycia środków chemicznych, gdzie czynnikiem biobójczym jest ozon – gaz o silnych właściwościach utleniających.

Ozonator umożliwia odgrzybianie klimatyzacji samochodowej i dezynfekcję całego wnętrza samochodu.

Proces taki przeprowadza się przy pracującym silniku i włączonej klimatyzacji.

Trwa on około pół godziny.

Bardzo ważną rolę pełni również filtr kabinowy przeciwpyłkowy.

Firma Bosch wprowadziła nowy rodzaj filtrów, które nie tylko pochłaniają przykre zapachy, alergeny, ale też cząstki stałe znajdujące się w smogu.

Wszyscy użytkownicy, a w szczególności osoby cierpiące na alergie powinny zadbać, aby filtr kabinowy był przynajmniej raz w roku wymieniony.